Skrivet av: Ewa Thalén Finné | juni 9, 2015

Debatt mot bostadsministern i Aktuellt

Igår kväll mötte jag bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i en direktsänd debatt i SVT Aktuellt. Bakgrunden till debatten denna gång var reportaget om den ökande bostadsbristen bland unga. Enligt Boverkets årliga enkät ökar nämligen antalet kommuner med bostadsbrist för unga kraftigt. I fjol uppgav 180 av landets 290 kommuner att de hade bostadsbrist för unga men i år har siffran stigit till 219 kommuner, vilket motsvarar tre fjärdedelar av alla kommuner i Sverige. De nytillkomna på listan är framförallt mindre kommuner med färre än 25 000 invånare.

Ewa Aktuellt

Att bostadsbristen fortfarande är stor och att vi har en stor ungdomsgeneration som nu är redo att flytta hemifrån är egentligen ingen nyhet utan något som vi har vetat om länge. Det som är allvarligt är istället att få verkar ta problemet på så stort allvar. För trots det svåra läget så svarar fler än hälften, 121 kommuner av de 219 med brist på bostäder, att de inte gör något särskilt för att hjälpa de unga till ett boende.

Extra allvarligt är naturligtvis också att den rödgröna regeringen är så handlingsförlamad och bostadsministern så passiv inför det rådande läget. För trots att ett helt riksdagsår snart har gått sedan valet har bostadsministern enbart kommit med en proposition med regelförenklingar för att öka bostadsbyggandet och det var det som debatten i huvudsak handlade om igår.

Sverige ska ha en fungerande bostadsmarknad som möjliggör en bostad åt alla. Unga människor ska kunna flytta hemifrån och ingen ska behöva säga nej till ett jobb eller en studieplats på annan ort bara för att det saknas bostäder. Det är dåligt för både den enskilde individen och för samhället i stort. Här både kan och måste politiken göra mer, men då gäller det också att göra rätt analys av situationen och att komma med förslag som på allvar kan få fart på bostadsbyggandet, sänka produktionskostnaderna och snabba upp processerna kring byggandet. Här haltar regeringens arbete betänkligt.

Alliansregeringen lade 112 förslag under sin regeringsperiod för att förenkla byggandet. Bland de viktigaste reformerna kan nämnas en enklare och effektivare planprocess, samordning av bullerreglerna, ändrade strandskyddsregler och minskad regelbörda för att bygga student- och ungdomsbostäder. Byggandet ökade. Under 2013 och 2014 ökade byggandet kraftigt och nivån på dagens byggande är den högsta på över tjugo år, då 47 500 bostäder påbörjas enligt Boverkets prognos. Det är på denna väg vi måste fortsätta!

Det som jag och många med mig nu frågar oss är vilken som är regeringens reformagenda? Som jag lyfte fram i gårdagens debatt mot bostadsministern måste vi fortsätta med regelförenklingar och hitta nya innovativa lösningar. Det finns lyckade exempel på flera håll runt om i landet där man har kunnat bygga billigare, snabbare och utan så många detaljkrav som är till gagn för både studenter och unga människor som är på jakt efter sin första bostad. Vill till exempel peka på både Växjö och Helsingborg. Idag är dessutom bristen på byggklar mark det största hotet mot fler bostäder inte fler subventioner som är det enda som bostadsministern hittills har presenterat och som ensamt tydligen ska lösa bostadsbristen och skapa nya lägenheter till våra unga.

En återgång till gammal beprövad subventionspolitik riskerar bara att skapa en ryckighet i bostadsbyggandet och att pengar hamnar rakt ner i byggherranas fickor. Att lägga skattepengar till en bransch med dålig produktivitet och höga materialkostnader känns bara så bakvänt. Att regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan i spetsen saktar ner på reformtakten och istället återgår till dyra och ineffektiva subventioner är därför beklagligt. Det går dessutom i otakt med vad OECD och många ledande experter rekommenderar.

Det som behövs nu är istället fler regelförenklingar, mer byggklar mark, snabbare byggprocesser och bättre utnyttjande av befintliga bostäder. Det är nu hög tid att regeringen presenterar konkreta förslag och höjer ambitionerna för bostadsbyggandet. Vi är många som väntar, inte minst alla unga som idag har svårt att få tag på en egen bostad.

Vill du se hela debatten mellan mig och bostadsministern i Aktuellt i efterhand kan du titta på den här, cirka 20 minuter in i programmet:

http://www.svt.se/aktuellt/se-program/aktuellt-aktuellt-149?autostart=true


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: