Skrivet av: Ewa Thalén Finné | maj 18, 2015

Heldag i Falun med bostäder och byggande i fokus

Besök FalunI förra veckan besökte jag och några av mina riksdagskollegor i den moderata civilkommittén Falun. Bostäder och byggande stod i fokus under besöket och under dagen passade vi på att träffa många aktörer såsom bransch- och intresseorganisationer, lokala företag, högskolan i Dalarna och Falu kommun som alla bidrog till att ge en bra bild av hur det är att verka i Dalarna och hur förutsättningarna ser ut i länet.

I den bostadsdebatt som idag förs så tenderar debatten allt för ofta att kretsa kring våra tre storstäder, men faktum är att det idag också råder bostadsbrist och därmed en tillväxtpotential i andra delar av vårt land som ofta inte diskuteras lika högljutt media. Det är därför det är så viktigt att besöka olika delar av landet för att på så sätt kunna lyssna in och diskutera de lokala och regionala förutsättningarna direkt på plats med det lokala näringslivet och berörda kommuner.

Under besöket bekräftades bilden från flera olika håll att vi har en hel del utmaningar kvar för att lyckas bygga bort bostadsbristen och faktum är att det är en likartad bild som tecknar sig över hela landet. Vi måste därför arbeta brett och hitta lösningar på bostadsbristen som fungerar i hela Sverige.

Alliansregeringen genomförde en omfattande reformagenda på bostadspolitikens område under sin tid i regeringsställning och har lagt grunden till den kraftiga ökning av bostadsbyggandet som vi just nu ser. Förra året producerades det nästan 40 000 bostäder och prognoserna pekar uppåt även kommande år, men det står helt klart att ändå mer måste till för att ska vi kunna ge byggandet en ytterligare skjuts. Det är därför så alarmerande att den nuvarande rödgröna regeringen har varit så tyst och handlingsförlamad i en av för Sverige viktigaste framtidsfrågor.

I mötet med bl.a. Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier och lokala byggföretag bekräftades därför min bild av att de reformer som vi moderater och övriga Alliansen vill få till är nödvändiga. Det handlar om ytterligare regelförenklingar, förbättrad konkurrens i byggsektorn, ökad tillgång till byggklar mark, minskade möjligheter till överklaganden, ändrade bullerregler och enklare regler kring detaljplanearbetet. Allt för att det ska gå snabbare att sätta spaden i marken och börja bygga.

Regeringens hittills enda svar på alla frågor kring nya bostäder är istället subventioner till byggbranschen. Det är en modell som vi har prövat förut och det fungerade inte då och kommer inte heller att fungera i framtiden. Dessutom efterlyser varken branschen eller byggföretagen den sortens politik som istället bara riskerar att skapa en ryckighet i byggandet och att subventionerna hamnar rätt ner i byggherrarnas fickor. För mig är det främmande att använda skattebetalarnas pengar på det sättet.

En annan nyttig reflektion är hur viktigt samspelet mellan det lokala näringslivet, kommunen och den kvalificerade utbildningen och forskningen kan vara. Ett spännande möte var just hur man arbetar lokalt mellan det lokala näringslivet, kommunerna och högskolan i Dalarna. Genom den ideella organisationen ”ByggDialog Dalarna” som är en av länets starkaste kluster och arbetar i ett tätt samarbete med högskolans studenter på byggingenjörsutbildningarna kan man konstatera att genom en god samverkan och dialog kan skapa goda förutsättning för avancerad kunskapsutveckling och ett stärkt innovationsklimat.
Genom samarbetet med länets lokala företag och högskolan som kanaliseras genom särskilda temagrupper har man på så sätt lyckats skapa naturliga förutsättningar för en konstruktiv samverkan mellan byggherrar, beställare, konsulter, entreprenörer, installatörer och tillverkare. Som jag ser det finns det bara vinnare när företagen får tillgång till nyutbildad personal och de senaste rönen samtidigt som studenterna får en möjlighet att lära känna företag på orten och därmed i många fall får en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Besöket i Falun bjöd på många givande möten och samtal samt gav mig viktiga inspel och tankar som jag tar med mig, inte minst inför vår fortsatta politikutveckling.


Responses

  1. Hej
    JA tack ta upp frågan om planarbetet än mer. I en av de större städerna i Sverige har stadens stadsbyggnadsavdelning i fyra år vägrat och godkänna tomtägarens olika förslag. Betänk då att dessa fyra förslag utgjordes av olika arkitektkontor som blev inbjudna. Detta innebar kostnader på över miljoner för de olika planförslagen. Hur slutade då detta? -Jo stadens sa till slut Ni kan inte göra detaljplan vi gör den själva. Till detta skall läggas att marken i fråga inte var markanvisningsavtal utan helt privat. Så det verkar otroligt att man nu med dagens regler helt plötsligt skall kunna starta större bostadsprojekt. Möjligtvis om man fullständigt struntar i de lagar och spelregler som gäller i dag. Betänk detta planarbete har tagit fyra år. Sedan skall bygglovsprocessen tillkomma. Tyvärr så har man inte gjort en flexibel detaljplan utan detaljstyrt den utifrån personligt tyckande vad man anser vara ”trevligt” och vad tjänstemännen anser. Så innan detta projekt kommer tillstånd har det väl gått fyra år till Minst. Det Bostadsminister säger i dagens debatt är så långt ifrån vekligheten som man komma tyvärr!!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: