Skrivet av: Ewa Thalén Finné | april 30, 2015

Bostadsdebatt och hårdare press på regeringen

Ewa kammardebatt april 15 5

I går var det dags för ytterligare en debatt om bostadspolitiken i riksdagens kammare. Denna gång debatterade vi civilutskottets betänkande 2014/15:CU 10 som innehåller ett stort antal motionsförslag som har väckts under den allmänna motionstiden och som rör allt kring planering och byggande.

I debatten var det återigen tydligt att det är vi allianspartier som har idéerna och lösningarna framåt för hur vi ska kunna få fram fler bostäder snabbare. För även om bostadsbyggandet just nu ligger på rekordnivåer så behöver vi öka reformtempot ytterligare för att bygga ikapp bostadsbristen.

Under den tidigare alliansregeringens tid vid makten genomfördes ett stort antal reformer och regelförenklingar för att snabba upp processerna från idé till att en bostad står klar för inflyttning. Men ännu mer kan och måste göras, vilket jag lyfte fram i dagens debatt. Det handlar om allt från ytterligare regelförenklingar och kortare handläggningstider till att helt ta bort onödigt krångel som hämmar byggandet. För att lyckas med det måste vi vända på alla stenar och våga tänka nytt, men det blir allt mer uppenbart att den nuvarande regeringen bromsar det arbetet.

I det betänkande som vi debatterade får regeringen fyra tillkännagivanden från en majoritet av oss ledamöter. Ett tillkännagivande är ett uppdrag som riksdagen ger till regeringen och som regeringen därför måste agera efter. Regeringen ska därefter återkomma till riksdagen med sina åtgärder med anledning av uppdraget. I de bästa av världar tänker man sig då att regeringen följer riksdagens majoritet, men tyvärr är det ju inte alltid fallet.

Det första och kanske viktigaste av dagens tillkännagivande handlar om att vi nu uppmanar regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad och till 65 decibel när det gäller studentbostäder. Vi moderater och övriga allianspartier har länge tryckt på för förändrade bullerregler eftersom dagens regler är allt för hårda och har skapat svårigheter att bygga nya och mindre bostäder. Framförallt har detta varit ett stort problem i våra storstäder där det näst intill har varit omöjligt att kunna bygga nytt med nuvarande regelverk. Med förändrade bullerregler kan vi förhoppningsvis se en kraftig ökning av fler och mindre lägenheter i attraktiva lägen och där bostadsbristen är som allra störst.

De övriga tre tillkännagivandena handlar i korthet om att regeringen ska utreda hur regler kan utformas så att man kan ge större möjlighet för en exploatör att initiera ett planeringsarbete eller själv bidra till att en detaljplan tas fram. Vidare föreslår vi att regeringen låter utarbeta ett förslag om en komplettering av plan- och bygglagen som innebär att bygglovsavgiften reduceras om byggnadsnämnden i kommunen överskrider tidsfristen för handläggning av bygglovsärenden. Det fjärde tillkännagivandet till regeringen handlar slutligen om att det finns behov av att utreda möjligheten till anpassningar av tillgänglighetskraven och andra lättnader i de krav som gäller för studentbostäder.

Efter debatten och besluten i riksdagens kammare är det tydligt att vi oppositionspartier nu lägger i en högre växel och sätter ännu hårdare press på regeringen att agera för ytterligare regelförenklingar. Det är viktigt att regeringen nu lyssnar på våra krav och återkommer med förändringar så snart som möjligt så att bostadsbyggandet kan öka och snabbas upp. Det är inte minst viktigt för alla de unga och studenter som idag står utan bostad och som inget hellre vill än att kunna flytta hemifrån eller flytta till jobb och studier på annan ort.

Gårdagens debatt som jag medverkade i kan du se i dess helhet här:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201CU10


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: