Skrivet av: Ewa Thalén Finné | februari 4, 2015

Bostadsdebatten fortsätter!

Förra veckan fick jag så äntligen svar på min skriftliga fråga som jag ställt till vår bostadsminister Mehmhet Kaplan om vilka åtgärder han har vidtagit eller avser att vidta för att öka nyproduktionen av bostäder främst i våra storstäder. För det är ju i våra stora städer som bostadsbristen märks som alla störst. Hela statsrådets svar till mig finns att läsa här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Bostadsbristen-i-vara-storstad_H212165/

Av svaret att döma kan jag konstatera att statsrådet hittills inte har vidtagit några konkreta åtgärder alls i syfte att underlätta för ett ökat bostadsbyggande. Inte heller några konkreta och kraftfulla förslag finns i sikte från regeringens sida. Av svaret framgår nämligen bara att man avser att återkomma med ett förslag på så kallade kreditgarantier för att skapa incitament för ett ökat bostadsbyggande. Det är dock oklart hur tillgången till krediter och ekonomiska incitament ska utformas i detalj och när detta ska genomföras. I övrigt hänvisas i svaret till ett flertal nu pågående utredningar som den förra alliansregeringen lät tillsätta och att regeringen i budgeten för 2015 har avsatt 2 miljarder kronor till insatser för förbättrade stadsmiljöer. På vilket sätt det ska skapa nya bostäder och lösa bostadssituationen specificeras dock inte.

Att det har byggts för lite bostäder i Sverige under en lång rad av år oavsett färg på regeringar och att bostadsbristen är stor, inte minst i våra stora städer, är ett faktum som är väl känt sedan tidigare och något som det råder stor enighet kring. Glädjande nog har vi dock under det senaste året sett en påtaglig ökning av bostadsbyggandet och prognoserna pekar nu på att det kommer att produceras ca 40 000 bostäder per år framöver. Även om ökningen är stor så räcker det ändå inte för att nå målen för bostadsbyggandet. Vi behöver göra ännu mer!

Det har nu gått över fyra månader sedan regeringen tillträdde och hittills har som synes de politiska förslagen på bostadspolitikens område lyst med sin frånvaro. Jag kan konstatera att tonläget var högt under själva valrörelsen från den dåvarande oppositionens sida men att när man nu själva har hamnat i regeringsställning hittills inte har gjort några konkreta avtryck alls mer än att nyligen avsluta Storstadsutredningen. En utredning som Alliansen tillsatte och som hade till syfte att analysera bostadssituationen i våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö för att sedan återkomma med förslag på möjliga lösningar.

Som en konsekvens av uteblivna förslag och konkreta åtgärder har jag nu valt att gå vidare med en uppföljande interpellation som är riktad till Mehmet Kaplan. På så sätt får vi en möjlighet att även debattera de viktiga bostadsfrågorna i riksdagens kammare. Då får jag även en möjlighet att pressa statsrådet på hur hans och regeringens förslag ser ut för att lösa bostadsbristen. Jag, men framförallt alla de som idag väntar och har svårt att få tag på en egen bostad förtjänar ett svar från regeringens sida.

Debatten i kammaren kommer att äga rum den 10 februari runt 14-tiden. Hela min interpellation går att följa här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/tgarder-for-ett-okat-bostadsb_H210242/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: