Skrivet av: Ewa Thalén Finné | juni 26, 2012

Våld i nära relationer behöver motverkas med all kraft

Som moderat ledamot i justitieutskottet ansvarar jag bl.a. för frågor gällande våld i nära relationer. Det är en – tyvärr- ständigt aktuell fråga som Moderaterna arbetar kontinuerligt och intensivt med. På  temat våld i nära relationer skrev jag nyligen ett debattsvar till Jonas Sjöstedt (V) och Hanna Gedin (V), vilket följer nedan:

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som behöver motverkas med all kraft
De 17 kvinnor i Sverige som varje år dödas av en man de har eller har haft en kärleksrelation till är 17 för många. Det är tragiskt och förödande för ett samhälle när kvinnor – och män – inte kan känna sig trygga i sin egen omgivning. Så långt instämmer jag i Jonas Sjöstedt (V) och Hanna Gedins (V) debattinlägg på Aktuella frågor 3.6.
Våra meningar går isär när det gäller omfattningen och resultatet av det politiska arbete som bedrivs i frågan. Förstå mig rätt: Moderaterna kan aldrig vara nöjda förrän alla människor, män som kvinnor, känner sig trygga. Men det kräver ett långsiktigt strategiskt arbete i flera steg. Därför har Alliansen sedan 2006 arbetat aktivt med frågan om våld i nära relationer. Målet är att angripa detta samhälls- och kvinnoproblem på bred front.

År 2007 beslutade Alliansen om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Mellan 2006 och 2010 satsade regeringen drygt 900 miljoner kronor på olika åtgärder inom handlingsplanen, till exempelpå att utveckla socialtjänstens arbete med våldsutövande män.
Sjöstedt och Gedin väljer att fokusera på ett område – kvinnojourer – där de inte anser att tillräckligt mycket gjorts. Alla specifika insatser är viktiga men bör ses i ett större sammanhang. När en kvinna behöver skydd av en kvinnojour har det redan gått allt för långt. Förebyggande åtgärder och vård av dem som brukar våld är också viktiga komponenter i en långsiktig lösning.
Med helhetsbilden i åtanke genomfördes 2007 en lagändring i socialtjänstlagen. Den innebar en tydlig markering från samhällets sida att brottsoffer, särskilt våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld, har rätt till stöd och hjälp. Uppdraget att kvalitets- och kompetenshöja rättsväsendet, hälso- och sjukvården, länsstyrelserna och frivilligorganisationerna spelar en viktig roll i sammanhanget.

För att få mer uthållighet och långsiktighet i socialtjänstens arbete har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta stimulera utvecklingen av verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn.Uppdraget gäller perioden 2011–2013 och regeringen räknar med att avsätta 8 miljoner kronor per år till det. I uppdraget ingår att socialtjänsten ska förmås arbeta mer långsiktigt, strategiskt och på bästa möjliga vetenskapliga grund samtidigt som förbättrad kvalitet och kompetens på området uppnås.

Det är viktigt att också arbeta med dem som utövar våld. Att skydda och ta hand om kvinnorna löser inte långsiktigt problemet. Först när en beteendeförändring sker hos våldsbenägna män kan framgång nås. Att utveckla behandlingsinsatser som riktar sig till våldsutövare, och som samtidigt beaktar kvinnors och barns behov av trygghet och säkerhet, är därför en prioriterad fråga.
Regeringen anser att mer kan göras när det gäller myndigheters arbete mot våldsutsatta och har tillsatt en speciell samordnare, Carin Götblad, för att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Att arbeta mot våld i nära relationer är en fråga om att rättsstaten måste skydda dem som är mest utsatta.

Det är Moderaternas ansvar som samhällsbärande parti att säkerställa att alla medborgare får det skydd de har rätt till. Vi har kommit långt men har ett stort arbete kvar att genomföra. Vi är inte nöjda förrän alla kan känna sig trygga, kvinnor som män. Frågan jag ställer mig är: vilka insatser lyckades Vänsterpartiet som samarbetsparti med Socialdemokraterna få igenom?

Ewa Thalén Finné

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: