Skrivet av: Ewa Thalén Finné | augusti 23, 2010

Alliansregeringens insatser mot mäns våld mot kvinnor

Att den viktigaste jämställdhetsfrågan är frågan om att slippa utsättas för våld är självklar. Det visar även en undersökning som Moderatkvinnorna låtit göra. En mycket stor majoritet av kvinnorna anser att slippa utsättas för våld i nära relation eller ute på gatan är den i särklass viktigaste frågan för jämställdhet.

Politiskt är väl alla politiker benägna att instämma – att utsättas för våld i hemmet där man ska känna sig trygg, eller ute på gatan är förödande.

Alliansen har under denna mandatperiod gjort mycket för att stärka upp arbetet mot våld i nära relationer och våld i allmänhet. Vi har satsat mer än en miljard kronor, insatserna ser du här:

Den 1 juli 2007 skräptes socialtjänstlagen vilket tydliggjorde socialnämndens ansvar för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och barn.

Den 1 juli 2009 skärptes straffet för mord från fängelse i tio år eller på livstid – till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Syftet med lagändringen är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för detta brott.

Den 1 juli 2010 skärptes straffen för allvarliga våldsbrott och för grovt vållande till annans död. Lagändringarna syftar till att öka spännvidden mellan straffen för brott i allmänhet och att skärpa straffen vid återfall i brott. Generellt höjs straffen för allvarliga våldsbrott genom att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.

En särskild handlingsplan med 56 konkreta insatser mot mäns våld mot kvinnor har tagits fram.

Totalt har regeringen satsat drygt en miljard kronor under mandatperioden för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Bland annat har regeringen tillfört kommunerna 109 miljoner kronor per år 2007-2008 för detta syfte. Även statsbidraget till kvinnojourer, brottsofferjourer och mansmottagningar stärks genom handlingsplanen.

Sedan 2006 har Sverige fått 2 800 fler poliser. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) har antalet människor som känner sig otrygga eller oroliga för att utsättas för brott nu börjat minska.

Nationellt centrum för kvinnofrid har på uppdrag av regeringen tagit fram en handbok och verktygslåda, spårsäkringssats eller ”rape kit” i syfte att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom akutsjukvården.

Sedan 2006 har möjligheterna för den som är utsatt att få hjälp har förbättrats. Den virtuella ungdomsmottagningen, http://www.umo.se som startades 2008 hade under sitt första år långt över en miljon besök.

Kvinnofridslinjen (www.kvinnofridsinjen.se) är en dygnetruntöppen telefonlinje (020-50 50 50) som öppnades under 2008. Under år 2009 togs där emot över 40 000 samtal.

Kvinnojourer och den ideella sektorn är viktiga aktörer som fått ökade resurser. Medel till nio nya skyddade boenden med 185 platser har finansierats för att ge skydd åt personer utsatta för hedersproblematik.

Boverket och länsstyrelserna har getts uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Till detta ändamål har 45 miljoner kronor avsatts.

Under 2010 ska länsstyrelserna fortsätta att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt omfattar beslutet 36 miljoner kronor.

Betydligt fler förövare har fått möjligheten att inom ramen för kriminalvård och frivård genomgå behandlingsprogram. Deltagandet ökade med 60 procent mellan åren 2007 och 2009.

Jag känner mig stolt över den som är genomfört och det som är på gång. Att Alliansen med sådant allvar tar tag i dessa frågor – som för dem som drabbas skapar sådant lidande.

Viktiga frågor att fortsätta arbeta med är att se över straffen för sexualbrott, kriminalisera förföljelse av annan person och fortsätta verka för synliga poliser. Från Alliansen sida vill vi fortsätta det viktiga arbetet för rätten att slippa utsättas för våld.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: