Skrivet av: Ewa Thalén Finné | februari 2, 2009

Svar till Hyresgästföreningen

Svar till Barbro Engmans blogg

Vi välkomnar att resonemang kan föras runt frågan om hyressättningen.
Fakta kvarstår att hyressättningssystemet och framför allt allmännyttans hyresledande roll är mycket omdiskuterad inom bostadspolitikens område.

De privata fastighetsägarna är en grupp som är mycket kritiska, möjligen på olika grunder men många framhåller att de gärna skulle vilja föra en egen dialog med sina hyresgäster, även ”Allvill” utredningen konstaterar att utifrån konkurrensskäl är den rollen mycket tveksam. Till och med de allmännyttiga företagen själva kan tänka sig att få slippa vara hyresledande. Å andra sidan finns ni inom Hyresgästföreningen som tycks anse att det är den enda tänkbara skyddsregeln som kan finnas.

När det gäller resonemang runt hyressättning, hyror och hyresnivåer blir gärna tonen i debatten både onyanserad och hög. Framför allt blir debatten mycket hög i Stockholm, medan man på många andra håll i detta land knappt förstår frågan.

Vi kan konstatera att vilka hyresnivåer som ska gälla självklart skapar diskussioner mellan dem som bor i ett område och dem som bor i ett annat, mellan dem som har en bostad och dem som ännu inte har någon, mellan dem som bor i ett mer attraktivt område och dem som bor i områden som inte ses som lika attraktiva, mellan dem som har en större börs och dem som har en mindre. Det är naturligt att dessa olika intressen alltid måste vägas mot varandra.

Att ta steg som påminner om de steg som tagits i Malmö när det gäller hyressättning tror vi är viktigt. Ofta hävdas det från bl.a. ert håll att det har man minsann gjort i Stockholm, utifrån den kunskap som vi fått när det gäller Malmömodellen skulle jag vilja påstå att så inte är fallet.

Att ha en hyressättning som har som utgångspunkt att spegla hyresgästers preferenser i generella termer, tror jag är viktigt. Det innebär att en lägenhets standard så väl som läge ska vägas in. Ungefär så ser det ut redan i dagsläget men utredningen pekar på att läget troligtvis behöver väga aningen tyngre. Dock är det ju inte på något sätt det enda som kan spela in.

För att över huvudtaget kunna diskutera bostadspolitik tror vi att det är viktigt att man kan göra både bredare och djupare analyser. För oss står det tämligen klart att subventionspolitiken inte har varit speciellt framgångsrik när det gäller byggandet av hyresrätter. Det gör bland annat att vare sig byggare eller fastighetsägare behöver se över sina metoder för både byggande och beställningar, vi anser att det är viktigt att sätta ett stort tryck på branschen för att de öka sin produktivitet och effektivitet.

Naturligtvis kan det vara viktigt för stabiliteten och förutsägbarheten att vi kan få till stånd breda politiska uppgörelser om bostadspolitiken. Detta förutsätter dock att vi i grunden delar vissa problemformuleringar. Om så är fallet är breda lösningar bra för alla parter.

Byggandet i Sverige kommer i år att bli mycket lågt, till största delen beroende på finanskrisen. Å andra sidan har byggandet inte hängt med utvecklingen på många år, och en bidragande orsak är hävdar branschen bristande lönsamhet för nybyggnationer. Men som jag skrev ovan vet vi också att byggbranschen har en låg produktivitetsökning, bland annat på några få dominerande byggföretag och ett låst läge mellan arbetsmarknadens parter. Åt det sistnämnda kan vi dock inte göra så mycket åt.

Å andra sidan är ju egentligen en lågkonjunktur guldläge för ökat byggande av just hyresrätter då priserna på material är sjunkande och byggnadsarbetare finns tillgänliga.

Att konsekvenserna av en mer realistisk bostadspolitik skulle bli enligt vad Barbro Engman listar på sin blogg stämmer inte. Ingen har föreslagit höjda hyror för studenter, ökade avgifter för äldreboenden eller större kostnader för villaägare. Däremot vet vi ju att över tid ökar både kostnader och löner.

Annonser

Responses

  1. En bidragande orsak till minskad nyproduktion ska enligt branschen alltså vara bristande lönsamhet. Samtidigt är det så att det är inte för låga hyror som är problemet i nyproduktion – det är för höga hyror som hindrar byggandet. Hyresvärdarna vet att om de begär de hyror som krävs för att täcka produktions- och förvaltningskostnaderna så kommer lägenheterna att stå tomma.

    Rätt ände att angripa problemet är alltså i produktionsledet. Pressa byggkostnaderna så ska det nog gå att få lönsamhet och därmed kan byggandet öka.

  2. Självklart är det så att pressen ska ligga på att bygga billigare. Det är därför jag i mitt inlägg även har kommenterat just detta med branschens mycket dåliga produktivitets- och effektivitetsutveckling. Det borde även vara självklart att sträva efter att bygga det som efterfrågas, det vill säga billigare hyresrätter. Bygg- och fastighetssektorn är dåliga på att möta efterfrågan, vilket borde vara självklart.

    Men det finns inget mirakelpiller för att få ordning på byggandet, det krävs en kombination av en rad åtgärder – varav produktivitetsökning och effektivisering är en.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: