Skrivet av: Ewa Thalén Finné | januari 4, 2016

Bostadsbristen har blivit en bostadskris under det gångna året

År 2015 är över och jag gör här en återblick och summerar det gångna året. 2015 har varit ett turbulent och händelserikt år både i svensk politik och i vår omvärld. Kris är nog ett av de ord som får känneteckna detta år och vi har under året bevittnat ett antal kriser både här hemma och i vår absoluta närhet. Allra tydligast är naturligtvis den migrations- och flyktingkris med miljontals människor som just nu befinner sig på flykt undan krig och förtryck. Krisen blev särskilt tydlig för oss nu under hösten och nu gäller det att vi hittar gemensamma europeiska lösningar för att lösa utmaningarna på bästa sätt framöver och för att få alla EU-länder att hjälpas åt att ta ansvar för situationen. Till detta har ju året kännetecknats av terrordåd i Paris och Köpenhamn. För att inte tala om alla terrordåd i mellersta östern. Den ekonomiska krisen har naturligtvis också fortsatt varit på tapeten och då inte minst med fortsatt olika räddningspaket och nödlån till framförallt Grekland. Så även om ekonomin börjar gå åt rätt håll och att tillväxten i Sverige blev bättre än väntat står vi inför stora utmaningar, fler måste få ett jobb att gå till.

På hemmaplan kan vi konstatera att vi har en regering som fortfarande har svårt att ta initiativ i viktiga framtidsfrågor och som saknar styrfart. Att den nuvarande rödgröna regeringen är ovanligt svag och saknar majoritet för många av sina förslag är uppenbart och ofta verkar man även ha svårt att komma överens internt. Sverige förtjänar så mycket bättre än så här. Vi moderater utgör därför en fortsatt stark opposition och det blir alltmer uppenbart att vi driver regeringen framför oss i flera viktiga frågor. Tillsammans med våra vänner i Alliansen utvecklar vi oss nu både var för sig och tillsammans för att senast 2018 möta väljarna och kunna återta regeringsmakten.

Ett av de områden där det har varit extra tydligt att regeringen nu har tappat greppet över utvecklingen och står svarslös är bostadsbristen. Under 2015 har vi bevittnat hur bostadsbristen i vårt land bara blir värre och värre för var dag som går och nu utvecklat sig till en riktig bostadskris. Regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) duckar och verkar ha svårt att inse allvaret i situationen och signalerar en återkommande motvilja mot genomgripande och nödvändiga regelförenklingar samt levererar få och urvattnade förslag. Det här duger naturligtvis inte.

För att lyckas bygga bort bostadsbristen måste vi ha en regering och en bostadsminister som prioriterar bostadsbyggandet och som också visar ledarskap. Under året har jag i egenskap av bostadspolitisk talesperson för moderaterna drivit på och pressat bostadsministern vid otaliga tillfällen. Men det spelar ingen roll om det har varit debatter i riksdagen, debatter i media, motioner, skriftliga frågor eller tillkännagivanden så möts jag av en bostadsminister och en regering som verkar sakna politisk vilja för att vända utvecklingen. Inga nya förslag eller reformer verkar heller finnas i sikte utan regeringen signalerar istället en vänta och se mentalitet som är djupt oroande. Det krävs åtgärder här och nu om vi inte under överskådlig tid ska brottas med ständig bostadsbrist.

Vi moderater har därför föreslagit ett krispaket för att snabbt få fram fler bostäder och flera reformer för att möta det långsiktiga bostadsbehovet. Det handlar bland annat om ytterligare regelförenklingar, mer byggklar mark, effektivare och snabbare handläggning samt ytterligare flexiblare bullerregler och att se över överklagandeprocesserna än mer. Vi behöver även göra bostadsbyggande till ett riksintresse – likställt med övriga riksintressen. Att regeringen istället enbart hänvisar till och väljer att satsa på dyra och ineffektiva subventioner som ingen efterfrågar duger inte. Om bl.a. detta skrev jag nyligen på DN-debatt i en artikel som går att läsa här:

”>http://www.dn.se/debatt/repliker/det-ar-regeringen-som-ar-passiv/

På samma tema skrev jag för några veckor sedan med mina Allianskollegor i Civilutskottet på Aftonbladets debattsida. I debattartikeln ger vi en rad förslag till hur vi kan få fart på bostadsbyggandet, hur tiden från idé till byggstart kan kortas betydligt och hur vi kan få fler bostäder utan subventioner. Det är nu hög tid att regeringen och bostadsministern lyssnar och tar till sig av våra förslag. Hela artikeln i Aftonbladet och alla våra förslag på lösningar finns att läsa här:

”>http://www.aftonbladet.se/debatt/article21911571.ab

Min förhoppning är att bostadsministern vaknar och inser att Sverige nu befinner sig i en allvarlig bostadskris och att det nu är hög tid att regeringen agerar och tar situationen på allvar.

God fortsättning på det nya året!

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | november 16, 2015

Dags för regeringen och statsråden att agera!

I helgen skrev jag en debattartikel i Trelleborgs Allehanda tillsammans med min riksdags- och gruppledarkollega Jessica Polfjärd (M) där vi uppmanar regeringen och ansvariga statsråd att nu agera. Bakgrunden till vår debattartikel är alla de tillkännagivanden till regeringen som riksdagen har fattat beslut om. Förra året fattade nämligen riksdagen beslut om hela 125 tillkännagivanden och för några veckor sedan fattade vi beslut om ytterligare tillkännagivanden.

Man kan säga att tillkännagivanden är en slags beställningar till regeringen på lagstiftning, utredningar eller andra åtgärder som en majoritet av oss riksdagsledamöter har gett uttryck för. Regeringen bör alltså följa den konstitutionella praxis och de regelverk som finns och därför tillgodose de tillkännagivanden som vi i riksdagen har fattat beslut om. Allt annat är oacceptabelt och vi kan naturligtvis inte tillåta att regeringen kör över riksdagen eller försöker minska riksdagens inflytande i strid med de regler och konstitutionell praxis som finns.

Flest tillkännagivanden eller beställningar har justitiedepartementet fått och många av dem handlar om nödvändiga straffskärpningar för grova våldsbrott och andra förslag för att komma till rätta med den ökande otryggheten som breder ut sig på många håll runt om i vårt land. Här skulle regeringen ha återkommit senast den 1 oktober, men ännu har inget hänt.

Likadant är det på mitt område, bostadsfrågorna, där ansvarigt statsråd Mehmet Kaplan (MP) medvetet eller omedvetet håller en låg profil och duckar i frågor som rör alla de viktiga samhällsutmaningar som vi behöver ta tag i och för att kunna öka byggandet och därmed komma till rätta med den växande bostadsbristen. Vi i Alliansen driver på för fullt för att underlätta byggande genom regelförklingar, mer konkurrens och ökad tillgång på mark medan regeringen verkar stå handfallen inför den rådande utvecklingen och kommer med få egna förslag.

Detta riksdagsårs första tillkännagivande som kom bara för några veckor sedan är ett alliansförslag och handlar om att se över möjligheten till sanktioner och incitament för kommuner att minska tidsspannet mellan anmälan av nybygge till startbesked. Vi förutsätter därför att bostadsministern följer riksdagens beslut och nu ser över möjligheten att få kommunerna att effektivisera sina byggprocesser.

Att vi har en historiskt svag regering som saknar styrfart och inte heller lyckas samla en majoritet i riksdagen för sina förslag och i många viktiga framtidsfrågor är uppenbart. Men det åvilar också ett stort ansvar på regeringschefen och ansvariga statsråd att agera efter riksdagsmajoritetens uttalade vilja. Vi utesluter därför inte att vi kan tvingas använda de verktyg som finns för att säkra den parlamentariska ordningen i Sveriges Riksdag och om inte regeringen och statsråden agerar, så gör vi det.

Hela vår debattartikel finns att läsa här:

http://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/vi-ar-i-opposition-inte-i-okontrollerad-kollision/

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | september 18, 2015

Seminarium om sociala utmaningar på bostadsmarknaden

Ewa anförande

Igår deltog jag på ett seminarium på temat ”Sociala utmaningar när Sveriges bostadsbestånd behöver växa” på Waterfront kongresscenter i Stockholm. Seminariet var en programpunkt på det årliga eventet Business Arena Stockholm som arrangeras av Fastighetsnytt. Business Arena är idag Nordens ledande mötesplats för befattningshavare och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn och lockar tusentals deltagare.

Under en av programpunkterna var jag inbjuden och deltog i egenskap av bostadspolitisk talesperson för moderaterna där den viktiga frågan om hur vi ska hantera de sociala utmaningarna på bostadsmarknaden, både idag och imorgon. Under en dryg halvtimme diskuterade jag tillsammans med socialdemokraternas och folkpartiets bostadspolitiska talespersoner samt bostadsminister Mehmets Kaplans statssekreterare om hur vi kan skapa en bostadsmarknad som är inkluderande och där alla kan få plats.

Frågeställningarna är viktiga inte minst med tanke på hur den nu rådande bostadssituationen i vårt land ser ut. För trots att bostadsbyggandet har ökat betydligt de senaste åren och nu ligger på rekordnivåer så måste byggandet öka ytterligare för att vi ska lyckas bygga bort bostadsbristen. Inte minst är läget problematiskt för många unga, studenter, nyanlända och familjer med svagare ekonomi som ännu inte har lyckats etablera sig på bostadsmarknaden. Extra problematiskt är det att den nuvarande regeringen är så passiv och handlingsförlamad inför situationen. För trots att det nu har gått nästan exakt ett år sedan regeringsskiftet så är det förvånande att regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan har kommit med så få konkreta förslag för att vända utvecklingen.

För oss moderater är det viktigt att lägga i ytterligare en växel och fortsätta att driva ett bostadspolitiskt reformarbete för mer byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad. De viktigaste utmaningarna som jag lyfte fram i gårdagens samtal handlar om att mer mark måste bli möjlig att bygga på och att det ska gå snabbare att gå från idé till färdigt hus. Lika viktigt är det att vi behöver bli bättre på att bygga mindre och billiga lägenheter, framförallt hyreslägenheter, som motsvarar efterfrågan hos många kapitalsvaga grupper. Vi behöver även titta på rörligheten på bostadsmarknaden för att komma till rätta med långa bostadsköer och tröga flyttkedjor. Jag lyfte även fram vikten av bostadsbidraget och att det behöver stärkas.

Passivitet och gamla lösningar som subventioner kommer inte att lösa bostadskrisen. Därför är det alarmerande att den nuvarande regeringen har bromsat ned reformtakten i regelförenklingsarbetet, inte tar krafttag mot de omfattande markrestriktionerna och lägger all kraft på ineffektiva och brett kritiserade subventioner. Vi måste istället hjälpas åt att riva hindren för byggande. Mot passivitet och subventioner ställer vi moderater ett kraftfullt reformarbete med en hållbar och byggvänlig bostadspolitik. Det handlar exempelvis om regler kring strandskydd, buller, riksintressen och planprocessen. Vi har lyssnat in rekommendationerna från byggindustrin, Långtidsutredningen, ledande forskare och OECD. Vår bild är tydlig – det är reformer som behövs, inte subventioner.

Slutligen vill jag lyfta fram att även kommunpolitikerna runt om i landet har ett stort ansvar för dagens situation och därför krävs det dialog och gemensamma lösningar från alla goda krafter för att vi ska lyckas. Det finns många goda exempel runt om i landet på att det både går att bygga snabbt och billigt, så låt oss därför anamma och sprida dessa goda exempel. Lyckas alla ta sin del av ansvaret är jag övertygad om att det går att bygga bort bostadsbristen och skapa en bostadsmarknad där alla är inkluderade.

Ewa seminarium

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | augusti 26, 2015

Regeringen sviker landets studenter

Nu efter sommaren drar universitets- och högskolestudierna igång igen, men för många förväntansfulla studenter som har kommit in på sin livs drömutbildning ser det ut att bli en dyster start på höstterminen.

Igår släppte nämligen Studentbostadsföretagen sin årliga kartläggning av studentbostadssituationen på landets studieorter och det var ett alarmerande läge som målades upp. Bostadssituationen för landets studenter blir allt svårare och många riskerar nu att stå helt utan bostad inför terminsstarten.

Enligt kartläggningen råder det nu brist på studentbostäder i hela tolv av landets studieorter och köerna är på många håll långa. I stora studieorter som Stockholm, Göteborg och Uppsala saknas bara där tusentals bostäder och ingen ort i landet kan i år uppvisa ett överskott på bostäder, vilket är första gången sedan kartläggningarna startade. Andra bedömare har uppskattat att det skulle behöva byggas uppemot 20 000 nya studentbostäder i hela Sverige för att råda bot på efterfrågan.

Att det blir en besvärlig höst för många studenter råder det därför ingen tvekan om och det är nu hög tid att bostadsminister Mehmet Kaplan tar bladet från munnen och agerar. Att regeringen i allmänhet och bostadsministern i synnerhet har varit så passiv och tyst inför det rådandet läget är djupt alarmerande och förvånar mig. Om ingenting görs nu riskerar dessutom situationen att förvärras ytterligare under kommande år och det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Vi moderater kan aldrig acceptera en situation där studenter tvingas tacka nej till en utbildningsplats och får sina livsdrömmar krossade bara för att det saknas bostäder. Det som nu behövs är ledarskap, fortsatta bostadspolitiska reformer och en regering som prioriterar bostadsbyggandet. Tyvärr står den rödgröna regeringen handlingsförlamad inför utvecklingen.

Vi i Alliansen genomförde en rad regelförenklingar under våra år i regeringsställning. Vi ändrade t.ex. bostadsutformningskraven och tillgänglighetskraven vilket möjliggjorde att det nu går att bygga både mindre och billigare samtidigt som det också har blivit möjligt att omvandla t.ex. vindsvåningar till nya studentbostäder. Men fler förenklingar och lättnader måste till. Det är inte rimligt att det idag i stort sett uppställs samma krav vid byggande av studentbostäder som vid byggande av andra bostäder.

Bostadsministerns hittills enda svar för att bygga bort bostadsbristen är istället en återgång till en gammal, ineffektiv och beprövad subventionspolitik som ingen efterfrågor. Det som behövs är istället fler regelförenklingar, snabbare byggprocesser, mer byggklar mark, minskade markrestriktioner och bättre utnyttjande av befintliga bostäder. En intressant tanke som vi också tidigare har fört fram är att snabbt tillsätta en särskild studentbostadsförhandlare för att möjliggöra att ett stort antal studentbostäder byggs snabbt. Jag tror även att vi måste fortsätta arbetet med att anpassa tillgänglighetskraven i vissa lägenheter och att se över möjligheten att skapa en egen boendeform för unga med en begränsad hyrestid, just i syfte att ytterligare öka utbudet av lägenheter som är överkomliga för dagens studenter och unga.

Det är hög tid att bostadsministern vaknar efter sommarens vila och att regeringen nu presenterar konkreta förslag och höjer ambitionerna för bostadsbyggandet. Läget är akut och vi är många som väntar, inte minst alla studenter som har svårt att få tag på en egen bostad och som är de största förlorarna av regeringens byggbroms.

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | juni 9, 2015

Debatt mot bostadsministern i Aktuellt

Igår kväll mötte jag bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i en direktsänd debatt i SVT Aktuellt. Bakgrunden till debatten denna gång var reportaget om den ökande bostadsbristen bland unga. Enligt Boverkets årliga enkät ökar nämligen antalet kommuner med bostadsbrist för unga kraftigt. I fjol uppgav 180 av landets 290 kommuner att de hade bostadsbrist för unga men i år har siffran stigit till 219 kommuner, vilket motsvarar tre fjärdedelar av alla kommuner i Sverige. De nytillkomna på listan är framförallt mindre kommuner med färre än 25 000 invånare.

Ewa Aktuellt

Att bostadsbristen fortfarande är stor och att vi har en stor ungdomsgeneration som nu är redo att flytta hemifrån är egentligen ingen nyhet utan något som vi har vetat om länge. Det som är allvarligt är istället att få verkar ta problemet på så stort allvar. För trots det svåra läget så svarar fler än hälften, 121 kommuner av de 219 med brist på bostäder, att de inte gör något särskilt för att hjälpa de unga till ett boende.

Extra allvarligt är naturligtvis också att den rödgröna regeringen är så handlingsförlamad och bostadsministern så passiv inför det rådande läget. För trots att ett helt riksdagsår snart har gått sedan valet har bostadsministern enbart kommit med en proposition med regelförenklingar för att öka bostadsbyggandet och det var det som debatten i huvudsak handlade om igår.

Sverige ska ha en fungerande bostadsmarknad som möjliggör en bostad åt alla. Unga människor ska kunna flytta hemifrån och ingen ska behöva säga nej till ett jobb eller en studieplats på annan ort bara för att det saknas bostäder. Det är dåligt för både den enskilde individen och för samhället i stort. Här både kan och måste politiken göra mer, men då gäller det också att göra rätt analys av situationen och att komma med förslag som på allvar kan få fart på bostadsbyggandet, sänka produktionskostnaderna och snabba upp processerna kring byggandet. Här haltar regeringens arbete betänkligt.

Alliansregeringen lade 112 förslag under sin regeringsperiod för att förenkla byggandet. Bland de viktigaste reformerna kan nämnas en enklare och effektivare planprocess, samordning av bullerreglerna, ändrade strandskyddsregler och minskad regelbörda för att bygga student- och ungdomsbostäder. Byggandet ökade. Under 2013 och 2014 ökade byggandet kraftigt och nivån på dagens byggande är den högsta på över tjugo år, då 47 500 bostäder påbörjas enligt Boverkets prognos. Det är på denna väg vi måste fortsätta!

Det som jag och många med mig nu frågar oss är vilken som är regeringens reformagenda? Som jag lyfte fram i gårdagens debatt mot bostadsministern måste vi fortsätta med regelförenklingar och hitta nya innovativa lösningar. Det finns lyckade exempel på flera håll runt om i landet där man har kunnat bygga billigare, snabbare och utan så många detaljkrav som är till gagn för både studenter och unga människor som är på jakt efter sin första bostad. Vill till exempel peka på både Växjö och Helsingborg. Idag är dessutom bristen på byggklar mark det största hotet mot fler bostäder inte fler subventioner som är det enda som bostadsministern hittills har presenterat och som ensamt tydligen ska lösa bostadsbristen och skapa nya lägenheter till våra unga.

En återgång till gammal beprövad subventionspolitik riskerar bara att skapa en ryckighet i bostadsbyggandet och att pengar hamnar rakt ner i byggherranas fickor. Att lägga skattepengar till en bransch med dålig produktivitet och höga materialkostnader känns bara så bakvänt. Att regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan i spetsen saktar ner på reformtakten och istället återgår till dyra och ineffektiva subventioner är därför beklagligt. Det går dessutom i otakt med vad OECD och många ledande experter rekommenderar.

Det som behövs nu är istället fler regelförenklingar, mer byggklar mark, snabbare byggprocesser och bättre utnyttjande av befintliga bostäder. Det är nu hög tid att regeringen presenterar konkreta förslag och höjer ambitionerna för bostadsbyggandet. Vi är många som väntar, inte minst alla unga som idag har svårt att få tag på en egen bostad.

Vill du se hela debatten mellan mig och bostadsministern i Aktuellt i efterhand kan du titta på den här, cirka 20 minuter in i programmet:

http://www.svt.se/aktuellt/se-program/aktuellt-aktuellt-149?autostart=true

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | maj 18, 2015

Heldag i Falun med bostäder och byggande i fokus

Besök FalunI förra veckan besökte jag och några av mina riksdagskollegor i den moderata civilkommittén Falun. Bostäder och byggande stod i fokus under besöket och under dagen passade vi på att träffa många aktörer såsom bransch- och intresseorganisationer, lokala företag, högskolan i Dalarna och Falu kommun som alla bidrog till att ge en bra bild av hur det är att verka i Dalarna och hur förutsättningarna ser ut i länet.

I den bostadsdebatt som idag förs så tenderar debatten allt för ofta att kretsa kring våra tre storstäder, men faktum är att det idag också råder bostadsbrist och därmed en tillväxtpotential i andra delar av vårt land som ofta inte diskuteras lika högljutt media. Det är därför det är så viktigt att besöka olika delar av landet för att på så sätt kunna lyssna in och diskutera de lokala och regionala förutsättningarna direkt på plats med det lokala näringslivet och berörda kommuner.

Under besöket bekräftades bilden från flera olika håll att vi har en hel del utmaningar kvar för att lyckas bygga bort bostadsbristen och faktum är att det är en likartad bild som tecknar sig över hela landet. Vi måste därför arbeta brett och hitta lösningar på bostadsbristen som fungerar i hela Sverige.

Alliansregeringen genomförde en omfattande reformagenda på bostadspolitikens område under sin tid i regeringsställning och har lagt grunden till den kraftiga ökning av bostadsbyggandet som vi just nu ser. Förra året producerades det nästan 40 000 bostäder och prognoserna pekar uppåt även kommande år, men det står helt klart att ändå mer måste till för att ska vi kunna ge byggandet en ytterligare skjuts. Det är därför så alarmerande att den nuvarande rödgröna regeringen har varit så tyst och handlingsförlamad i en av för Sverige viktigaste framtidsfrågor.

I mötet med bl.a. Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier och lokala byggföretag bekräftades därför min bild av att de reformer som vi moderater och övriga Alliansen vill få till är nödvändiga. Det handlar om ytterligare regelförenklingar, förbättrad konkurrens i byggsektorn, ökad tillgång till byggklar mark, minskade möjligheter till överklaganden, ändrade bullerregler och enklare regler kring detaljplanearbetet. Allt för att det ska gå snabbare att sätta spaden i marken och börja bygga.

Regeringens hittills enda svar på alla frågor kring nya bostäder är istället subventioner till byggbranschen. Det är en modell som vi har prövat förut och det fungerade inte då och kommer inte heller att fungera i framtiden. Dessutom efterlyser varken branschen eller byggföretagen den sortens politik som istället bara riskerar att skapa en ryckighet i byggandet och att subventionerna hamnar rätt ner i byggherrarnas fickor. För mig är det främmande att använda skattebetalarnas pengar på det sättet.

En annan nyttig reflektion är hur viktigt samspelet mellan det lokala näringslivet, kommunen och den kvalificerade utbildningen och forskningen kan vara. Ett spännande möte var just hur man arbetar lokalt mellan det lokala näringslivet, kommunerna och högskolan i Dalarna. Genom den ideella organisationen ”ByggDialog Dalarna” som är en av länets starkaste kluster och arbetar i ett tätt samarbete med högskolans studenter på byggingenjörsutbildningarna kan man konstatera att genom en god samverkan och dialog kan skapa goda förutsättning för avancerad kunskapsutveckling och ett stärkt innovationsklimat.
Genom samarbetet med länets lokala företag och högskolan som kanaliseras genom särskilda temagrupper har man på så sätt lyckats skapa naturliga förutsättningar för en konstruktiv samverkan mellan byggherrar, beställare, konsulter, entreprenörer, installatörer och tillverkare. Som jag ser det finns det bara vinnare när företagen får tillgång till nyutbildad personal och de senaste rönen samtidigt som studenterna får en möjlighet att lära känna företag på orten och därmed i många fall får en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Besöket i Falun bjöd på många givande möten och samtal samt gav mig viktiga inspel och tankar som jag tar med mig, inte minst inför vår fortsatta politikutveckling.

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | april 30, 2015

Bostadsdebatt och hårdare press på regeringen

Ewa kammardebatt april 15 5

I går var det dags för ytterligare en debatt om bostadspolitiken i riksdagens kammare. Denna gång debatterade vi civilutskottets betänkande 2014/15:CU 10 som innehåller ett stort antal motionsförslag som har väckts under den allmänna motionstiden och som rör allt kring planering och byggande.

I debatten var det återigen tydligt att det är vi allianspartier som har idéerna och lösningarna framåt för hur vi ska kunna få fram fler bostäder snabbare. För även om bostadsbyggandet just nu ligger på rekordnivåer så behöver vi öka reformtempot ytterligare för att bygga ikapp bostadsbristen.

Under den tidigare alliansregeringens tid vid makten genomfördes ett stort antal reformer och regelförenklingar för att snabba upp processerna från idé till att en bostad står klar för inflyttning. Men ännu mer kan och måste göras, vilket jag lyfte fram i dagens debatt. Det handlar om allt från ytterligare regelförenklingar och kortare handläggningstider till att helt ta bort onödigt krångel som hämmar byggandet. För att lyckas med det måste vi vända på alla stenar och våga tänka nytt, men det blir allt mer uppenbart att den nuvarande regeringen bromsar det arbetet.

I det betänkande som vi debatterade får regeringen fyra tillkännagivanden från en majoritet av oss ledamöter. Ett tillkännagivande är ett uppdrag som riksdagen ger till regeringen och som regeringen därför måste agera efter. Regeringen ska därefter återkomma till riksdagen med sina åtgärder med anledning av uppdraget. I de bästa av världar tänker man sig då att regeringen följer riksdagens majoritet, men tyvärr är det ju inte alltid fallet.

Det första och kanske viktigaste av dagens tillkännagivande handlar om att vi nu uppmanar regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad och till 65 decibel när det gäller studentbostäder. Vi moderater och övriga allianspartier har länge tryckt på för förändrade bullerregler eftersom dagens regler är allt för hårda och har skapat svårigheter att bygga nya och mindre bostäder. Framförallt har detta varit ett stort problem i våra storstäder där det näst intill har varit omöjligt att kunna bygga nytt med nuvarande regelverk. Med förändrade bullerregler kan vi förhoppningsvis se en kraftig ökning av fler och mindre lägenheter i attraktiva lägen och där bostadsbristen är som allra störst.

De övriga tre tillkännagivandena handlar i korthet om att regeringen ska utreda hur regler kan utformas så att man kan ge större möjlighet för en exploatör att initiera ett planeringsarbete eller själv bidra till att en detaljplan tas fram. Vidare föreslår vi att regeringen låter utarbeta ett förslag om en komplettering av plan- och bygglagen som innebär att bygglovsavgiften reduceras om byggnadsnämnden i kommunen överskrider tidsfristen för handläggning av bygglovsärenden. Det fjärde tillkännagivandet till regeringen handlar slutligen om att det finns behov av att utreda möjligheten till anpassningar av tillgänglighetskraven och andra lättnader i de krav som gäller för studentbostäder.

Efter debatten och besluten i riksdagens kammare är det tydligt att vi oppositionspartier nu lägger i en högre växel och sätter ännu hårdare press på regeringen att agera för ytterligare regelförenklingar. Det är viktigt att regeringen nu lyssnar på våra krav och återkommer med förändringar så snart som möjligt så att bostadsbyggandet kan öka och snabbas upp. Det är inte minst viktigt för alla de unga och studenter som idag står utan bostad och som inget hellre vill än att kunna flytta hemifrån eller flytta till jobb och studier på annan ort.

Gårdagens debatt som jag medverkade i kan du se i dess helhet här:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201CU10

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | april 7, 2015

Ny konsumentupplysningstjänst har öppnat

I dagarna öppnade Konsumentverket en ny nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor. ”Hallå konsument” som är namnet på den nya tjänsten är ett efterlängtat och välkommet tillskott för Sveriges alla konsumenter. Bakom tjänsten står Konsumentverket i samarbete med tolv andra myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och kommunernas konsumentverksamhet. Bland samarbetsparterna finns också Finansinspektionen, Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå.

Vi konsumenter har idag fantastiska valmöjligheter och ett stort utbud av varor och tjänster, men att det inte heller alla gånger är så lätt att vara konsument i dagens samhälle är vi nog också många som kan känna igen oss i. Vi överöses dagligen med många olika reklambudskap både hemma och i det offentliga rummet och inte allt för ofta tvingas vi i vår vardag att ta snabba beslut som rör oss själva och våra närstående. Kraven på oss konsumenter har därför ökat på senare år och det blir allt viktigare att vi själva blir mer och mer upplysta. Vi har också ett personligt ansvar eftersom många beslut som vi idag fattar kan få ekonomiska konsekvenser för lång tid framöver.

Inte minst i civilutskottet som har hand om konsumentfrågorna i riksdagen har vi politiker jobbat aktivt med frågor som är kopplade till konsumenternas skydd och rättigheter på senare år, men även med strategier kring den ökande skuldsättningen i samhället. För problemet med överskuldsättning blir bara större och större och antalet överskuldsatta svenskar är i dag fler än någonsin tidigare. De så kallade evighetsgäldenärerna som är fast i kronofogdens register sedan över 20 år tillbaka och lever på existensminimum är i dag över 100 000 personer.

För att lyckas bryta överskuldsättningen krävs naturligtvis många olika åtgärder men vikten av ett bra konsumentsstöd ska inte underskattas. Därför tror jag att den nya upplysningstjänsten kommer att fylla en viktig funktion och vara en betydelsefull hjälp när det gäller det förebyggande arbetet. Inte minst är det viktigt att konsumenter som börjar få ekonomiska problem lätt kan få tillgång till stöd och rådgivning oavsett var man bor i Sverige. Alla kommuner har inte heller idag en fungerande konsumentvägledning och till de som har det så tror jag att den nya tjänsten kan fungera som ett bra komplement.

Med den nya tjänsten som är bemannad dagligen av rådgivare kan vi konsumenter få handfasta tips och oberoende vägledning när det gäller allt från dåliga köp till viktiga saker att tänka på inför nästa köp. Vägledningen är öppen alla vardagar och kan nås genom att besöka hemsidan www.hallakonsument.se eller genom att ringa, skicka mejl eller brev eller via en Facebook-sida.

För oss moderater är det är viktigt med ett starkt konsumentskydd och ett bra stöd till oss konsumenter. Därför känns det extra bra att initiativet från Alliansregeringen nu blir verklighet. Extra kul är att den nya tjänsten och de olika myndigheternas och andra aktörers samverkan kring denna tjänst som att döma redan efter de första dagarna verkar vara mycket uppskattad och populär.

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | mars 27, 2015

Brutna vallöften och subventioner löser inte bostadsbristen

Att det har vanligt ovanligt tyst från vår bostadsminister Mehmet Kaplans sida är väl knappast någon underdrift och något som jag flera gånger lyft fram här på bloggen. För trots att det nu har gått ett halvår sedan valet kan man ställa sig frågan vad regeringen i allmänhet men bostadsministern i synnerhet har åstadkommit på bostadspolitikens område. Att bostadsdebatten har rasat så gott som dagligen verkar inte heller ha bekymrat honom som hittills har vägrat att lämna några som helst besked kring en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor, nämligen hur vi kan bygga fler bostäder och komma till rätta med bostadsbristen i vårt land.

Vi är många som ställt oss frågande till ministerns tystnad, passivitet och brist på idéer. Att reformtempot helt har avstannat sedan regeringsskiftet är djupt alarmerande och har därför fått många av oss att både agera och reagera. Inte minst jag själv har de senaste månaderna pressat bostadsministern. I allt från skriftliga frågor, interpellationer, artiklar och debatter har jag efterlyst den rödgröna bostadspolitiken men ännu har svaren uteblivit. Vaga formuleringar om en aktiv bostadspolitik och att vi behöver vända på alla stenar har visat sig vara tom retorik och saknat konkret innehåll.

Tidigare i veckan kom så äntligen besked om att regeringen skulle presentera några nyheter och konkreta förslag. Vi var därför många som med spänning väntade på vad som skulle komma, men när innehåller blev känt blev vi återigen djupt besvikna. Genom att försämra ROT-avdraget vill regeringen nu frigöra resurser för att återgå till en gammal subventionspolitik för att på så sätt stimulera fram byggandet av 15 000 nya och billiga bostäder.

Att regeringen nu väljer att bryta ytterligare ett vallöfte är inte bara ett stort svek utan riskerar också att få allvarliga konsekvenser för hela byggbranschen. ROT-avdraget har inte bara inneburit ökade skatteintäkter till staten utan också pressat tillbaka den svarta marknaden när svarta tjänster har blivit vita. Att regeringen istället vill använda dessa pengar till ineffektiva subventioner förvånar mig starkt. En återgång till gammal subventionspolitik riskerar att skapa en ryckighet i bostadsbyggandet och att pengar hamnar rakt ner i byggherranas fickor. Att lägga skattepengar till en bransch med dålig produktivitet och höga materialkostnader känns bara så bakvänt. Vad kommer sen, vinstförbud i byggbranschen?

Om varför regeringens subventionspolitik är en dålig idé skrev jag tillsammans med vår partisekreterare Tomas Tobé på Svenska Dagbladets debattsida igår och går att läsa här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/subvention-hamnar-i-byggherrars-fickor_4438415.svd

På samma tema debatterade jag även direkt mot Mehmet Kaplan i TV 4 Nyhetsmorgon igår morse och utvecklade där mina och moderaternas svar på regeringens svek och skadliga subventionspolitik. Hela debatten går att ses i efterhand här:

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/debatt-fler-hyresr%C3%A4tter-ska-betalas-med-s%C3%A4nkt-rot-3103443

Att regeringen nu äntligen har börjat prata bostadspolitik efter månader av tystnad är bra och det är välkommet att vi nu kan föra en debatt om hur vi ytterligare ska kunna öka byggandet. För trots att vi har sett en påtaglig ökning av bostadsbyggandet och att de senaste prognoserna pekar på att det kommer att produceras drygt 40 000 bostäder i år, (ca 38 500 förra året) måste vi göra ännu mer för att bygga ikapp bostadsbristen. Vägen dit går via regelförenklingar och minskat krångel, inte genom subventioner eller detaljstyrning.

Tillsammans med mina allianskollegor i civilutskottet skrev jag också i veckan i Dagens Samhälle om alla de förslag som måste till och som vi har motionerat om i riksdagen. Genom att stödja våra färdiga förslag som är uppe för behandling nu under våren kan regeringen på allvar möjliggöra för ett högre byggtempo och fler bostäder. Nu är det upp till bevis och dags att agera. Alla våra förslag och artikeln i sin helhet går att läsa här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hoeg-tid-att-fortsaetta-foerenkla-foer-byggandet-14509

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | mars 23, 2015

Veckan som gick med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik

Det har varit ovanligt händelserika och intensiva dagar i svensk politik den senaste veckan. I fokus har självklart utrikespolitiken varit och ingen har väl kunnat undgå regeringens alla turer, inte minst i media, under veckan.

För egen del så känner jag en djup oro över den senaste tidens utveckling och regeringens hantering av vår gemensamma utrikespolitik. Den senaste diskussionen om det så kallade samförståndsavtalet med Saudiarabien men även de tidigare hanteringen av Sveriges erkännande av staten Palestina har satt fingret på hur betydelsefullt det är att vårda våra goda internationella relationer. Sverige är ett litet land och därför är goda relationer, samarbete och målmedveten diplomati grundläggande för om vi ska kunna bevara och stärka vår röst i världen. I en allt mer globaliserad värld och med alltmer komplexa frågeställningar och också direkta hot i vårt absoluta närområde är det arbetet om möjligt ännu viktigare nu än tidigare.

Sverige ska självklart fortsätta att vara en tydlig och stark röst för fred, frihet och försoning i världen. Vi ska stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter och aldrig vika oss för alla de som vill inskränkta människors grundläggande rättigheter, men för att lyckas får gehör för våra ståndpunkter krävs det goda relationer och ett långsiktigt förtroende. Den senaste tidens alla tvära kast i utrikespolitiken utan förberedelser och färdriktning riskerar istället att skada Sveriges anseende och röst i världen.

Regeringen och inte minst stats- och utrikesministern har nu ett stort arbete framför sig för att minimera den skada som redan har skett i våra relationer med arabvärlden. Den senaste tidens händelser med hemtagna ambassadörer, indragna visum för svenska affärsresenärer och krismöten med näringslivet gynnar ingen och måste få ett slut. Annars riskeras både Sveriges ekonomiska intressen och starka röst i världen.

En annan stor nyhet under veckan är att vi moderater presenterade våra ingångsvärden inför de kommande förhandlingarna om Sveriges försvar och det försvarsbeslut som ska tas av riksdagen nu under våren och som ska bestämma Sveriges försvarsinriktning under åren 2016 till och med 2020.

Det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde kräver att vi nu stärker vår försvarsförmåga långsiktigt men det är också viktigt att vi kan öka resurserna även på kort sikt. Därför vill vi moderater nu tillföra ytterligare 500 miljoner till försvarsmakten redan i ändringsbudgeten i vår. Detta för att säkerställa att armén får fler fälttimmar, flottan fler sjötimmar och flygvapnet fler flygtimmar redan i år.

Under perioden 2016-2020 vill vi sedan se en permanent höjning med åtminstone två miljarder kronor per år under hela perioden. Regeringens bud som presenterades i förra veckan räcker nämligen inte för att möta det försämrade säkerhetsläget och den oroliga omvärld vi befinner oss i just nu. Därför är våra satsningar välkomna men också nödvändiga för att vi ska kunna skapa goda förutsättningar framåt för försvarsmakten.

Utrikes- och försvarspolitiken är som bekant starkt sammanflätade med varandra och därför vill vi också lyfta upp NATO frågan på bordet. Vi moderater har länge varit för ett svenskt deltagande i försvarsalliansen NATO och nu anser vi att tiden är mogen för att genomföra en konkret studie om ett svenskt deltagande. Vi bygger bäst vår säkerhet tillsammans med andra och därför är det naturligt att vi nu återigen lyfter upp frågan på den politiska dagordningen. Jag hoppas att vi moderater kan få gehör för våra inspel och satsningar under vårens förhandlingar.

Older Posts »

Kategorier